First Angel Spark of Hope
 

Sir Edward het Zwaard

bat

Vater

Threalbo's little Boy of Didi

ruby

Av Komsalö Soho
bat

Sorata Venross, ruby 

Oak´s Edwina at Komsalö, bat

Threalbo´s Lady Didi
ruby

Sorata Elliott, bat 

Lady Surprise het Zwaard, ruby 

 Mutter:

Myhope black Shirley het Zwaard

bat

Sorata Elliott
bat 

Lewin of Sorata, bat

Juzandia Annabella, bat

Caitlynn-Ann Pug of Corona Cottage, ruby 

Sorata Hurricane, ruby 

Cynthia de Corsina, bat 

Zsusza vom Rabaukenhof

Vater

Quintus vom Rabaukenhof
Dt. Ch.
( ICC, VDH )
bat

Immenhof's Harpo
bat

Gleaming Gold of Worth
Dt. Bdssg.1990, Jgd.W 90, ruby

Judyland Dusky Maiden, bat

Kitty vom Rabaukenhof
bat

Vico vom Rabaukenhof, bat

Coralle vom Rabaukenhof, ruby

Mutter

Sissy vom Rabaukenhof
bat

Domiono vom Rabaukenhof
 
bat

Cliff vom Herzberg,
Ch. DDR,
DDR-SZG-Sieger, bat

Wespe vom Rabaukenhof, bat

Emmy vom Rabaukenhof
Dt. Ch.( ICC ), bat

Voco vom Rabaukenhof, bat

Burga vom Rabaukenhof, bat

    
z u r ü c k